UWCH DIM RHEOLI

MRS MEFYS                    JONES-EDWARDS

Pennaeth Cynorthwyol 

MR AARON BAYLEY

Pennaeth 

DR GERAINT JONES

Dirprwy Bennaeth 

MRS MANDY ROBERTS

Pennaeth Cynorthwyol 

MRS ELERI FOULKES

Pennaeth Cynorthwyol 

PENAETHIAID BLWYDDYN  

MRS HELEDD LEWIS JONES

Pennaeth Bl 7

MRS NIA EDWARDS

Pennaeth Bl 8/9

MRS LOIS OWEN

Pennaeth Bl 10/11

MRS BETHAN HUGHES JONES

Pennaeth Bl 12/13

STAFF

Cyfadrannau

CELFYDDYDAU MYNEGIANNOL 

Arweinydd​

Mrs Mandy Roberts - Celf

Mrs Eleri Foulks - Cerdd 

Mrs Heledd Lewis Jones - Drama / Cymraeg

Mr Ceirion Parry - Addysg Gorfforol / TGCh / Dylunio a Thechnoleg 

Miss Julie Siswick - Cerdd

Mrs Cari Thomas - Celf

         IEITHOEDD, LLYTHRENNEDD A                          CHYFATHREBU               

Arweinydd

Mrs Wendy Griffiths - Cymraeg

Dirprwy

Mrs Teleri Haf Hughes - Cymraeg

Mrs Nia Edwards - Ieithoedd Modern / Saesneg / Cymraeg / Iechyd a Gofal 

Mrs Einir Williams - Ieithoedd Modern 

Mrs Carys Dwyfor Hughes - Cymraeg  

Mr Iddon Pierce - Saesneg 

Miss Sian Pritchard - Saesneg

MATHEMATEG A RHIFEDD

Arweinydd

Mr Bryn Roberts - Mathemateg 

Dirprwy 

Mr Dylan Owen - Mathemateg

Mr Mark Williams - Busnes / TGCh / Business / ICT

Mr Cai ab Arfon - Mathemateg

 DYLUNIO A THECHNOLEG / TGCH

Arweinydd​

Mrs Ceren Mutembo Jones - Dylunio a Thechnoleg 

Mrs Cleo Thomas Jones - Dylunio a Thechnoleg

Dirprwy 

Mr Sion Williams - Dylunio a Thechnoleg / Adeiladwaith / TGCh / Celf 

Mr Gwyn Anwyl - TGCh 

Mr Ceirion Parry - Addysg Gorfforol / TGCh / Dylunio a Thechnoleg 

Y DYNIAETHAU

Arweinydd

Mrs Mefys Jones-Edwards - Addysg Grefyddol

Dirprwy

Miss Rachel Jones - Daearyddiaeth

Mrs Bethan Hughes Jones - Hanes

Mrs Lisa Wheldon Williams - Hanes/Addysg Gorfforol 

GWYDDONIAETH

Arweinydd 

Mr John Eirian Davies - Gwyddoniaeth 

Dirprwy 

Miss Eleri Williams - Gwyddoniaeth 

Dr Geraint Jones - Gwyddoniaeth 

Miss Helen Howell - Gwyddoniaeth

Mrs Lois Owen - Gwyddoniaeth 

IECHYD A LLES

Arweinydd

Mr Gwynedd Jones - Addysg Gorfforol

Dirprwy

Miss Iola Jones - Addysg Gorfforol

Mr Ceirion Parry- Addysg Gorfforol/DT/TGCh

Mrs Lisa Weldon-Williams- Addysg Gorfforol/Hanes

Mrs Nia Edwards-Ieithoedd Modern / Saesneg / Cymraeg / Iechyd a Gofal 

Tiwtoriaid dosbarth

CYDLYNYDD ABACH, GYRFAOEDD,     PHROFIAD GWAITH AC Y BAC CYMREIG

Mrs Einir Williams - Ieithoedd Modern

CYDLYNYDD ADY

Mrs Carys Dwyfor Hughes

Cymorthyddion Dosbarth 

Miss Nia Jones - Uwch Gymhorthydd 

Mr Mo Eynon- Uwch Gymhorthydd 

Mrs Anna Rowlands

Mrs Catrin Davies

Mrs Claire Ashton

Mrs Gaynor Jones

Mrs Gwenda Owen

Mrs Janice Roberts

Miss Liza Lloyd

Mrs Mary Williams

Mrs Rhian Jones

Mrs Sandra Jones

Mrs Yvonne Hughes

Mrs Amanda Pritchard-Moore

Mrs Kristine Smith

STAFF ATEGOL

Mrs Susan Owen - Swyddog Cefnogaeth Ysgor

Mrs Mandy Jones - Ysgrifennyddes y Pennaeth

Miss Debbie Whitaker - Swyddog Cefnogaeth Ysgol

Mr Dafydd Thomas - Rheolwr Safle

Mrs Carol Whitaker - Cynhelydd 

Mrs Ceri Jones - Technegydd Gwyddoniaeth

Mr Corey Chivers - Rheolwr Systemau Cyfrifiadurol 

Mr Ian Rothwell Jones - Gofalwr / Technegydd Cyffredinol 

Mrs Elizabeth Williams – Swyddog Cymorth Ysgol

Mrs Linda Roebuck - Prif Gogydd 

(01407) 830287

Pentrefelin
Amlwch
Ynys Môn
LL68 9TH

©2017 BY YSGOL SYR THOMAS JONES. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM