top of page

Uwch dim rheoli

EF (bach)_edited.jpg

MRS ELERI FOULKES

MR DYLAN JONES

MicrosoftTeams-image (7).png

GERAINT LLYN

MicrosoftTeams-image (9).png

Pennaeth Cynorthwyol 

Pennaeth 

Dirprwy Bennaeth 

MicrosoftTeams-image (3)_edited_edited.j

Mr GWYN ANWYL

Pennaeth Cynorthwyol 

MicrosoftTeams-image (10).png

MISS SHANNON McDONALD

Rheolwr Busnes

Penaethiaid blwyddyn  

MicrosoftTeams-image (6)_edited.jpg

MRS HELEDD LEWIS JONES

Pennaeth Bl 7

MicrosoftTeams-image (4)_edited_edited.j

MR GEOFF ATHERTON

Pennaeth Bl 8

MicrosoftTeams-image (8).png

MISS CARI THOMAS

Pennaeth Bl 9

E6CD6014AE_edited.jpg

MRS CEREN MUTEMBO JONES

Pennaeth Bl 10

MicrosoftTeams-image (11).png
MicrosoftTeams-image (12).png

MRS NIA EDWARDS

MISS GWENNO ROBERTS

Pennaeth Bl 11

Pennaeth Bl 12/13

Staff

Cyfadrannau

20211018_102830.jpg

CELFYDDYDAU MYNEGIANNOL 

Arweinydd​

Mrs Mandy Roberts - Celf

Mrs Eleri Foulkes - Cerdd 

Mrs Heledd Lewis Jones - Drama / Cymraeg

Mr Ceirion Parry - Addysg Gorfforol / TGCh / Dylunio a Thechnoleg 

Miss Natasha Floy - Cerdd

Miss Cari Thomas - Celf

IMG_7272.jpg

IEITHOEDD, LLYTHRENNEDD A CHYFATHREBU               

Arweinydd

Mrs Wendy Griffiths - Cymraeg

Miss Lauren Oliver - Saesneg

Dirprwy

Mrs Mared Thomas - Ieithoedd Modern

Mrs Nia Edwards - Ieithoedd Modern / Saesneg / Cymraeg / Iechyd a Gofal 

Mrs Carys Dwyfor Hughes - Cymraeg  

Mr Iddon Pierce - Saesneg 

Mrs Nerys Blackwell Jones - Saesneg / Cymraeg

Miss Catrin Hedges - Cymraeg

20211018_103453.jpg

MATHEMATEG A RHIFEDD

Arweinydd

Mrs Nicola Jones - Mathemateg 

Dirprwy 

Mr Dylan Owen - Mathemateg

Mr Mark Williams - Busnes / TGCh / Business / ICT

Mr Cai ab Arfon - Mathemateg

Mr Bryn Roberts - Mathemateg

20210707_094052_edited.jpg

 DYLUNIO A THECHNOLEG / TGCH

Arweinydd​

Mrs Ceren Mutembo Jones - Dylunio a Thechnoleg 

Mrs Cleo Thomas Jones - Dylunio a Thechnoleg

Dirprwy 

Mr Sion Williams - Dylunio a Thechnoleg / Adeiladwaith / TGCh / Celf 

Mr Gwyn Anwyl - TGCh 

Mr Ceirion Parry - Addysg Gorfforol / TGCh / Dylunio a Thechnoleg 

Lennon Horrocks - Technegydd

20211018_104122.jpg

Y DYNIAETHAU

Arweinydd

Mrs Mefys Jones-Edwards - Addysg Grefyddol

Dirprwy

Miss Rachel Jones - Daearyddiaeth

Mrs Lisa Wheldon Williams - Hanes/Addysg Gorfforol 

IMG_7366_edited_edited.jpg

GWYDDONIAETH

Arweinydd 

Mrs Lois Owen - Gwyddoniaeth 

Dirprwy 

Miss Eleri Williams - Gwyddoniaeth 

Mr Geraint Llyn - Gwyddoniaeth 

Miss Helen Howell - Gwyddoniaeth

Mr John Eirian Davies - Gwyddoniaeth 

DSC04088.JPG

IECHYD A LLES

Arweinydd

Mr Gwynedd Jones - Addysg Gorfforol

Dirprwy

Miss Iola Jones - Addysg Gorfforol

Mr Ceirion Parry- Addysg Gorfforol/DT/TGCh

Mrs Lisa Weldon-Williams- Addysg Gorfforol/Hanes

Mrs Nia Edwards-Ieithoedd Modern / Saesneg / Cymraeg / Iechyd a Gofal 

20210707_095319_edited.jpg

CYDLYNYDD ABACH, GYRFAOEDD,     PHROFIAD GWAITH AC Y BAC CYMREIG

Miss Gwenno Roberts

6 1 2.JPG

ATHRAWES CYNHWYSIAD HWB

Mrs Llinos Dobbins

IMG_7342.jpg

CYDLYNYDD ADY

Mrs Carys Dwyfor Hughes

Cymorthyddion Dosbarth 

Mr Mo Eynon- Uwch Gymhorthydd 

Mrs Anna Rowlands

Mrs Catrin Davies

Mrs Claire Ashton

Mrs Gaynor Jones

Mrs Gwenda Owen

Mrs Janice Roberts

Miss Liza Lloyd

Mrs Mary Williams

Mrs Rhian Jones

Mrs Sandra Jones

Mrs Yvonne Hughes

Mr Richie Camwell

Mrs Catrin Pritchard

Miss Lauren Ashton

Miss Jorja Ashton

Mrs Eleanor Jones

Mrs Carol Jones

Mrs Stacey Williams

Miss Erin Fflur Jones

IMG_7324.jpg

STAFF ATEGOL

Mrs Susan Owen - Swyddog Cefnogaeth Ysgol

Mrs Mandy Jones - Ysgrifennyddes y Pennaeth

Miss Debbie Whitaker - Swyddog Cefnogaeth Ysgol

Mr Dafydd Thomas - Rheolwr Safle/Swyddog arholiadau

Mrs Carol Whitaker - Cynhelydd 

Mrs Ceri Jones - Technegydd Gwyddoniaeth

Mr Corey Chivers - Rheolwr Systemau Cyfrifiadurol 

Mr David Gerrad - Gofalwr

Mr Dewi Jones - Gofalwr

Mrs Linda Roebuck - Prif Gogydd 

Get in Touch
bottom of page