top of page

CELFYDDYDAU MYNEGIANNOL AC ADDYSG GORFFOROL 

20211018_102323.jpg

Celf

Pam bod Celf yn bwysig?

Mae’r cwrs yn ymarferol yn bennaf, gyda llu o gyfleoedd i gael profiadau ysgogol a chreadigol mewn gweithgareddau sy’n ymwneud a Chelf a Dylunio.  Cyfle i fynegi barn yn feirniadol am gelf,  datblygu syniadau ar gyfer gwaith, gan ymchwilio i ffynonellau gwybodeth gweledol a ffynonellau eraill.  Datblygu dychymyg a meddwl beirniadol a myfyriol.  Profiad o weithio ag arediad eang o gyfryngau.       

Gallu i arloesi, ac i addasu ac i weithio’n annibynnol.

 

Syniadau Gyrfa

Pensaer / Athro / Cynllunydd / Tynnwr Llyniau / Cynllunydd gemau / Dyn camera / Dylunydd Graffeg/ Dylunydd Set/ Dylunydd Ffasiwn.

20211018_114724.jpg

Cerdd

20211018_102818.jpg

Drama

Mae’r cwrs yma yn meithrin creadigrwydd, twf personol, hunanhyder, sgiliau cyfathrebu ac ymarfer y dychymyg. Cewch y cyfle i fwynhau’r pwnc fel perfformwr, dyfeiswr a chyfarwyddwr. Mae’n rhoi’r cyfle i chi hefyd fynychu perfformiadau dramatig proffesiynol a chymunedol a byddwch yn datblygu eich sgiliau fel aelodau gwybodus a meddylgar o gynulleidfa. Byddwch yn creu eich gwaith eich hun o fewn grŵp ac yn ei berfformio o flaen eich cyfoedion yn ogystal ag astudio dramâu gan awduron eraill ble cewch gyfle i’w gwerthuso.

 

Sut fydda i yn dysgu?

Gwerthfawrogi gwahanol syniadau a safbwyntiau.

Cyd-weithio mewn grŵp ac yn unigol.

Sgiliau ymchwiliol.

Dadansoddi sgriptiau a syniadau awduron.

Datblygu a chyfathrebu syniadau.

Datblygu amrediad o sgiliau ymarferol, creadigol a pherfformio.

Archwilio effaith dylanwadau cymdeithasol, hanesyddol a diwylliannol ar ddrama.

Defnyddio Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu.

Beth fydd ei angen arnaf?

Offer cywir i bob gwers. Parodrwydd i fynychu perfformiadau theatrig tu allan i oriau ysgol ac i gyfrannu tuag at y gost.

Sut fydda i’n cael fy asesu?

Mae pob uned wedi ei thargedu ar gyfer yr ystod lawn o raddau A*-G. Bydd UN arholiad ymarferol dyfeisiedig yn cael ei arholi’n fewnol a bydd yr AIL arholiad ymarferol o destun penodol yn cael ei arholi’n allanol. Bydd yr arholiad YSGRIFENEDIG yn 1½ awr ar ddadansoddi un testun gosod fel actor ac yna i werthuso perfformiad welwyd gennych.

bottom of page