top of page

12 Egwyddor Addysgegol

1496a_edited.jpg

Pwrpas cyfredinol y cwricwlwm

1

Addysgu cyfunol

3

Datblygu ar wybodaeth flaenorol ac ennyn diddordeb

5

Asesu ar gyfer dysgu

7

Trawsgwricwlaidd

9

Perthynas gadarnhaol

11

Ymdrechu'n barhaus: herio i anelu yn uchel

2

Datblygu'r meddwl:  Beirniadol a chreadigol

4

Ystyrlon ac yn ddilys - dod a phopeth yn fyw

6

Creu cysylltiadau oddi mewn ac ar draws MDaPh

8

Dysgu'n annibynnol

10

Cydweithio

12

bottom of page