top of page

GWYBODAETH

PROSPECTWS YSGOL

OPSIYNAU BL9

DATGANIAD GAD

Cliciwch

POLISIAU

DYDDIADUR

ESTYN

CYMORTH

GWISG YSGOL

LLYTHYR BIOMETRIG

LLYTHYR RHIENI BL6

Cliciwch

CYNHWYSION COGINIO  DT CA3

Caniatad rhieni - Gwersi coginio

Logo cyngor.jpg

Gan fod ei'n ysgol yn mabwysiadu technolegau newydd fel Microsoft Teams, mae angen i ni gyd wneud ein rhan i gadw i fyny gyda'r
canllawiau a'r ddogfennaeth ddiweddaraf.

Dyma linc i wefan y cyngor yn dangos canllawiau i rieni.

DYSGU O BELL

Rhestr offer.jpg

YSTJ Dyfais digidol yn eich cartref

Mae'r ysgol yn defnyddio Microsoft TEAMS i osod gwaith cartref, rhannu gwaith gyda disgyblion a dysgu o bell os bydd raid. Pwrpas yr holiadur hwn yw i weld pa offer digidol sydd gan y disgyblion fynediad ato adref.

adapt-update-cover.png
Adapt 5.jpg

"Mae Adapt yn amserlen adolygu fel dim a welsoch erioed o'r blaen. Mae'n gwneud eich cynllun perffaith mewn llai na munud, ac yn cadw golwg ar eich adolygu yn awtomatig i chi - felly rydych chi bob amser yn teimlo mewn rheolaeth."

RHWYDWAITH SEREN 

SEREN LOGO JPEG.jpg

Rhwydwaith o ganolfannau rhanbarthol yw Seren a gynlluniwyd i gynorthwyo myfyrwyr chweched dosbarth disgleiriaf Gymru i gyflawni eu potensial academaidd a chael lle mewn prifysgolion blaenllaw.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

CANLLAW DIOGELWCH AR-LEIN

NOS logo.png

HELPU EICH PLENTYN - LLYTHRENNEDD

LLYFRYN ADOLYGU I DDYSGWYR A RHIENI BL11  

Books
bottom of page