top of page

Ein Meysydd Dysgu a Phrofiad

1496a_edited.jpg

Bydd pob Maes Dysgu a Phrofiad yn cyflwyno profiadau a fydd yn arwain cynnydd ein dysgwyr o fewn yr ‘Hyn sydd yn Bwysig’ yn y meysydd yn ogystal a gyda eu medrau trawsgwricwlwaidd. 

Celfyddydau Mynegiannol

Celf

Cerdd

Drama

expressive-arts.webp

Iechyd a Lles

Addysg Gorfforol

Addysg Rhywioldeb a Pherthnasodd

health-and-well-being.webp

Dyniaethau

Daearyddiaeth

Hanes

Astudiaeth Busnes

Crefydd a Moeseg

humanities.webp

Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu

Cymraeg

Saesneg

Ieithoedd Rhyngwladol

languages-literacy-and-communication.webp

Mathemateg a Rhifedd

mathematics-and-numeracy.webp

Gwyddoniaeth a Technoleg

Bioleg

Cemeg

Ffiseg

Dylunio a Thechnoleg

Cyfrifiadureg

science-and-technology.webp
image_edited.jpg

Llythrennedd

image_edited.jpg

Rhifedd

image_edited.jpg

Cymhwysedd Digidol

bottom of page