top of page

Egwyddorion Cynnydd

1496a_edited.jpg
  • Ehangder a dyfnder gwybodaeth cynyddol

  • Dyfnhau'r ddealltwriaeth o'r syniadau a'r disgyblaeth yn y meysydd

  • Mireinio a soffistigeiddrwydd cynyddol wrth ddefnyddio a chymhwyso sgiliau

  • Creu cysylltiadau a throsglwuddo dysgu i gyd-destunau newydd

  • Cynyddu effeithiolrwydd

Caiff cynnydd ei gefnogi gan y disgrifiadau dysgu sy'n cynnig arweiniad ar sut y dylai dysgwyr ddangos cynnydd o fewn pob datganiad o'r hyn sy'n bwysig:

image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png

wedi'u trefnu yn bum cam cynnydd sy'n cynnwys cyeirbwyntiau ar gyfer cyflymder

eu cyfleu o safbwynt y dysgwyr

wedi'i fframio'n fras i gynnal dysgu dros gyfres o flynyddoedd

yn fras maen nhw'n cyfateb i ddisgwyliadau ar gyfer oedrannau 5, 8, 11, 14 ac 16

tasgau neu weithgareddau annibynnol

meini prawf asesu

3 oed 
image.png
5 oed 
8 oed 
11 oed 
14 oed 
2
3
4
5
16 oed 

Mae 5 cam cynnydd rhwng oedran 3 a 16

bottom of page