top of page

Gweledigaeth

1496a_edited.jpg
Classic Word Cloud_edited.jpg

Arwain ein dysgwyr i wneud cynnydd drwy darparu profiadau dysgu o’r radd flaenaf sydd yn meithrin dysgwyr Parchus, Parod ac ar eu Gorau, sydd â’r sgiliau allweddol i fod yn ddinasyddion cyfrifol, mentrus ac uchelgeisiol.

Parchus

  • Dinasyddion Egwyddorol a Gwybodus yn parchu barn a safbwyntaiu eraill, ac yn parchu eu diwylliant a'u cymuned.

  • Unigolion Iach a Hyderus sydd yn cymhwyso eu dealltwriaeth er mwyn gwneud pendefyniadau iach er lles eu hunain ac eraill

Parod

  • I gyfrannu'n fentrus a chreadigol i phob agwedd o'u bywyd.

  • I fantiesio ar gyfleoedd

  • I arwain a chydweithio'n effeithiol

Ar dy Orau

  • Yn ddisgyblion uchelgeisiol yn rhoi o'u gorau ar pob cyfle

  • Yn plethu eu medrau'n grefftus i wneud cynnydd

  • Yn gwneud cynnydd ac yn cyflawni'n unol a'u gallu

bottom of page