GWYBODAETH / INFORMATION

PROSPECTWS YSGOL / SCHOOL PROSPECTUS

LLAWLYFR BL 12/13

YEAR 12 / 13 HANDBOOK

OPSIYNAU BL9

YEAR 9 OPTIONS

DATGANIAD GAD

PDG STATEMENT

POLISIAU

POLICIES

DYDDIADUR

DIARY

CYMORTH

ASSISTANCE

GWISG YSGOL

SCHOOL UNIFORM

HELPU EICH PLENTYN - LLYTHRENNEDD  / HELPING YOUR CHILD - LITERACY

LLYFRYN ADOLYGU I DDYSGWYR A RHIENI BL11  / REVISION ADVICE FOR   YR 11 STUDENTS AND PARENTS

IMG_7385.jpg

CANLLAW DIOGELWCH AR-LEIN /

 ONLINE SAFETY GUIDE

(01407) 830287

(01407) 830967

Pentrefelin
Amlwch
Ynys Môn
LL68 9TH

©2017 BY YSGOL SYR THOMAS JONES. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM