PROSPECTWS YSGOL / SCHOOL PROSPECTUS

OPSIYNAU BL9

YEAR 9 OPTIONS

GWYBODAETH / INFORMATION

DATGANIAD GAD

PDG STATEMENT

POLISIAU

POLICIES

DYDDIADUR

DIARY

CYMORTH

ASSISTANCE

GWISG YSGOL

SCHOOL UNIFORM

adapt-update-cover.png
Adapt 5.jpg

"Mae Adapt yn amserlen adolygu fel dim a welsoch erioed o'r blaen. Mae'n gwneud eich cynllun perffaith mewn llai na munud, ac yn cadw golwg ar eich adolygu yn awtomatig i chi - felly rydych chi bob amser yn teimlo mewn rheolaeth."

"Adapt is a revision timetable like nothing you've ever seen before.

It makes your perfect plan in less than a minute, and automatically keeps track of your revision for you- so you always feel in control."

RHWYDWAITH SEREN  / SEREN NETWORK

Rhwydwaith o ganolfannau rhanbarthol yw Seren a gynlluniwyd i gynorthwyo myfyrwyr chweched dosbarth disgleiriaf Gymru i gyflawni eu potensial academaidd a chael lle mewn prifysgolion blaenllaw.

Seren is a network of regional hubs designed to support Wales’ brightest sixth formers achieve their academic potential and gain access to leading universities.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

CANLLAW DIOGELWCH AR-LEIN 

 ONLINE SAFETY GUIDE

HELPU EICH PLENTYN - LLYTHRENNEDD  / HELPING YOUR CHILD - LITERACY

LLYFRYN ADOLYGU I DDYSGWYR A RHIENI BL11  / REVISION ADVICE FOR   YR 11 STUDENTS AND PARENTS

IMG_7385.jpg

(01407) 830287

(01407) 830967

Pentrefelin
Amlwch
Ynys Môn
LL68 9TH

©2017 BY YSGOL SYR THOMAS JONES. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM