Noson Rhieni Rhithiol

Noson Agored Rhithiol 2022

GWYBODAETH

PROSPECTWS YSGOL

OPSIYNAU BL9

DATGANIAD GAD

Cliciwch

POLISIAU

DYDDIADUR

Cliciwch

ESTYN

CYMORTH

GWISG YSGOL

LLYTHYR BIOMETRIG

LLYTHYR RHIENI BL6

Cliciwch

CYNHWYSION COGINIO  DT CA3

Caniatad rhieni - Gwersi coginio

Logo cyngor.jpg

Gan fod ei'n ysgol yn mabwysiadu technolegau newydd fel Microsoft Teams, mae angen i ni gyd wneud ein rhan i gadw i fyny gyda'r
canllawiau a'r ddogfennaeth ddiweddaraf.

Dyma linc i wefan y cyngor yn dangos canllawiau i rieni.

DYSGU O BELL

Rhestr offer.jpg

YSTJ Dyfais digidol yn eich cartref

Mae'r ysgol yn defnyddio Microsoft TEAMS i osod gwaith cartref, rhannu gwaith gyda disgyblion a dysgu o bell os bydd raid. Pwrpas yr holiadur hwn yw i weld pa offer digidol sydd gan y disgyblion fynediad ato adref.

adapt-update-cover.png
Adapt 5.jpg

"Mae Adapt yn amserlen adolygu fel dim a welsoch erioed o'r blaen. Mae'n gwneud eich cynllun perffaith mewn llai na munud, ac yn cadw golwg ar eich adolygu yn awtomatig i chi - felly rydych chi bob amser yn teimlo mewn rheolaeth."

RHWYDWAITH SEREN 

SEREN LOGO JPEG.jpg

Rhwydwaith o ganolfannau rhanbarthol yw Seren a gynlluniwyd i gynorthwyo myfyrwyr chweched dosbarth disgleiriaf Gymru i gyflawni eu potensial academaidd a chael lle mewn prifysgolion blaenllaw.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

CANLLAW DIOGELWCH AR-LEIN

NOS logo.png

HELPU EICH PLENTYN - LLYTHRENNEDD

LLYFRYN ADOLYGU I DDYSGWYR A RHIENI BL11  

Books