POLISIAU

CYDRADDOLDEB

BWLIO

DEFNYDDIO FFOTOGRAFFAU

PRESENOLDEB

AMDDIFFYN PLANT

FFONAU SYMUDOL 

RADICALEIDDIO