top of page

Rhestr Cynhwysion

Bl7

fruit kebab.jpg

Kebab Ffrwythau

 • Ffrwythau cymusg fel pinafal, afal, banana, mango, mefys, melon

 • Ffyn Kebabs

Coleslaw.jpg

Coleslaw

 • Nionyn coch neu brown

 • Bresych coch neu gwyn

 • Moron

 • Mayonnaise

 • Dewisiol, peppers, afal, celery, cnau, betis,

Noodle soup.jpg

Cawl Nwdls

 • Paced o noodles

 • Llysiau fel moron, pys, pys melys, madarch, Chinese greens

 • Stoc llysiau

 • Soy sauce and spices yn yr ysgol

Pasta salad.jpg

Pasta Salad

 • 100g o unrhyw siap pasta

 • Llysiau –dewisiol, fel pys, pys melys, pupur, betis, moron, tomato, olive

 • Dewisiol –tiwna neu unrhyw gig wedi ei goginio.

apple crumble.jpg

Crumble

 • 300g blawd plaen

 • 175g siwgr brown neu gwyn

 • 200g menyn heb ei halltu

 • 450g afalau

 • 50g siwgr

 • Cinamon gan yr ysgol.

 • Dewisiol –100g ceirch uwd

carrot muffin.jpg

Muffin Moron

 • 150g menyn heb ei halltu

 • 175g siwgr brown neu gwyn

 • 250g morron wedi ei gratio

 • 200g blawd plaen

 • 2 wy mawr

 • 125g sultanas

 • 50g cnau(wall or pecan yw’r gorau)

 • Cinamon a baking powder yn yr ysgol

Bl8

scotch-egg-.jpg

Scotch Egg

 • 1 selsig mawr neu 2 bach (cig neu quorn)

 • 2 wy (1 i orchuddo)

 • 100g o briwsion neu 2 tafell o fara

 • Cynhalydd I ddal y bwyd

 • Ffedog

 • Sbeises yn yr ysgol

Bolognese.jpeg

Bolognese i'r teulu

 • 1 tin tomato neu pasata

 • 1 nionyn

 • 1 pupur coch/gwyrd

 • 150g o Briwgig neu quorn

 • 1 ciwb stoc cig eidion neu llysiau

 • Ffedog

 • Twb

 • Garlleg a basil yn yr ysgol.

 • 1 moron

 • 1 sleri

curry.jpg

Cyri

 • 2 Bron ciw iar

 • Llysiau fel pupur, madarch, blodfresych, gwygbys

 • 1 nionyn

 • Garlleg a sinsir

 • Dail corriander

 • 4/5 tomato fres

 • Sbeises yn yr ysgol

fish fingers.jpg

Bysedd Pysgod

 • 1 filed o bysgod gwyn

 • 100g briwsion bara

 • 1 wy

 • Blawd, halen, speisis yn yr ysgol

Kebab.jpg

Kebab

 • 1 bron neu 2 clun ciw iar

 • Llysiau fel nionyn, pupur, madarch, corbwmpen

 • Olew a speisis yn yr ysgol

 • Ffyn kebab

 • Neu –100g briwgig oen

 • Bara Pita neu nann

Bl9

scones.jpg

Sgons

 • 450g Blawd hynan godi

 • 50g siwgr caster

 • 100g menyn heb ei halltu

 • 2 wy

 • Llond llaw o sultanas

 • Llefrith a powdr pobi yn yr ysgol.

veggie-pasties.jpg

Pasti Llysiau

 • 100g blawd plaen

 • 50g menyn heb ei halltu

 • Halen yn yr ysgol

 • Wy

 • Llenwad –eich dewis ch-fefrynau or gorffenol yw tatw, caws a nionyn, llysiau cymusg, tatw a caws.

jam-tarts.jpg

Tartenni Jam

 • 100g blawd plaen

 • 50g menyn heb ei halltu

 • 25g siwgr caster

 • Jam och dewis chi

pizza.jpg

Pizza

 • 500g blawd (plaen, bara gwyn neu 00)

 • 1 paced o furum (7g)

 • Halen, siwgr ac olew yn yr ysgol

 • 2 tomato aeddfed ar gyfer y saws

 • Perlysiau yn yr ysgol

 • Toppings och dewis chi.

 • Caws

sausage roll.jpg

Rholyn Selsig

 • Paced o pastry puff ready rolled

 • Cig selsyg –neu mince porc neu cig arall. Rhiwbeth arall yn lle cig.

 • Wy

 • Dewisiol –llysiau neu ffrwythau I ychwanegu at y cig.

 • Halen a perlysiau a sbises yn yr ysgol

soda bread.jpg

Bara Soda Iwerddon

 • 170g blawd bara brown

 • 170g blawd bara gwyn

 • 300ml llaeth enwyn neu iogwrt plaen

 • Powdr bicarb a halen yn yr ysgol

bottom of page