top of page

MATHEMATEG A RHIFEDD

20211018_103436.jpg

Mathemateg

Mae Adran Fathemateg Ysgol Syr Thomas Jones yn rhoi cyfle ardderchog i'r holl fyfyrwyr gyrraedd eu llawn botensial, trwy waith tîm rhagorol, addysgu da a mynd y filltir ychwanegol i gefnogi a pharatoi ein myfyrwyr ar gyfer eu harholiadau mewnol ac allanol. Rydym wedi cynnal safon dda iawn yn CA4 dros y blynyddoedd diwethaf.  Y flwyddyn yma mae ein canlyniadau TGAU rhifedd wedi ein rhoi ni ar y brig ym Mon. Mae'r canlyniadau hyn yn dyst i'r gwaith tîm ardderchog sydd gennym yn ein hadran. Trosglwyddir ein brwdfrydedd a'n cymhelliant i'n myfyrwyr sydd, yn eu tro, yn cael eu cymell i lwyddo. Rydym yn darparu cymorth rhagorol, adnoddau adolygu a sesiynau adolygu ychwanegol i helpu ein myfyrwyr i baratoi ar gyfer eu harholiadau.

IMG_7313.jpg

Busnes 

Mae busnes yn cyflwyno dysgwyr i'r byd busnes, gan eu galluogi i ddatblygu fel unigolion sy'n fasnachol yn feddyliol ac yn fentrus. Bydd dysgwyr yn cael y cyfle i ddatblygu ystod eang o fedrau, gan eu galluogi i ddefnyddio gwybodaeth fusnes yn feirniadol, i ddatblygu dadleuon, i wneud penderfyniadau cyfiawn ac i'w paratoi ar gyfer astudiaethau pellach a llwybrau gyrfa.

bottom of page