top of page

 DYLUNIO A THECHNOLEG / TGCH 

IMG_7388.jpg

 Dylunio a Thechnoleg

Mae Dylunio a Thechnoleg yn  bwnc sy'n newid yn gyson ac yn datblygu bob blwyddyn fel neiwdiadau mewn deunyddiau, prosesau a pheiriannau sydd yn esblygu. Rydym yn hyrwyddo myfyrwyr i weithio'n ddiogel ac yn annibynnol i gynhyrchu atebion i broblemau dylunio wrth weithio trwy rannau o'r broses ddylunio. Mae Dylunio a Thechnoleg yn cwmpasu Deunyddiau Gwrthiannol a Graffeg Bwyd, Dylunio Cynnyrch ym Mlwyddyn 7-9 ac yna'n arwain at gyrsiau TGAU mewn Dylunio Cynnyrch, Bwyd a Maeth ac Adeiladwaith. Dilynir hyn gan Dylunio Cynnyrch UG a Safon Uwch.

Rhaglen Ddysgu / Learning Program
_DSC9358.JPG

TGCh

Ein nod yn TGCh yw annog myfyrwyr i weithio trwy ystod o dasgau sy’n seiliedig ar TGCh i ddatrys problemau a deall technolegau newydd. Mae cyfleoedd gweithio gyda TGCh yn digwydd mewn pynciau eraill mewn ffurf drawsgwricwlaidd.  Ym Mlynyddoedd 7-9, mae cydnabod ystod o feddalwedd gwahanol yn cael ei ddefnyddio mewn amgylchedd diogel. Yn dilyn y sgiliau hyn, rydym yn cynnig TGAU a Lefel UG a Safon Uwch mewn TGCh.

bottom of page