Microsoft

Teams

Web Consultation

Sut i newid ffolderi i View only i ddisgyblion. 

View only

Assignments

Defnyddio Rubric i rhoi meini prawf graddio i ddisgyblion a staff defnyddio.

Rubric

Quiz

Sut i greu quiz sydd yn hunan-farcio yn defnyddio Microsoft forms.

Creu dosbarth

Sut i greu dosbarthiadau yn Teams

Cyfyngu posts

Sut i stopio disgyblion rhoi posts.

Newid Icon

Sut i newid icon i llythrennau cyntaf

Cyflwyniad Powerpoint

Sut i ddangos cyflwyniad Powerpoint yn Teams

Lobi

Sut i wneud i ddisgyblion aros mewn lobi cyn cyfarfod

Sylwadau

Sut i ychwanegu sylwadau i gwaith disgyblion yn Assignments

Break Out Room

Ffordd i ddisgyblion gweithio gyda'i gilydd mewn ystafell cyfarfod 

Lanlwytho i Teams o ffon

Sut i lanlwytho dogfen/fideo/ffoto i Teams o ffon symudol

Quiet hours ar Teams

Sut i rhoi hysbysiadau Teams i gysgu am amser penodol

Sianel breifat

Sut i greu sianel un i un gyda disgybl

(01407) 830287

Pentrefelin
Amlwch
Ynys Môn
LL68 9TH

©2017 BY YSGOL SYR THOMAS JONES. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM