Gwybodaeth yn ystod cyfyngiadau    Information during Lockdown

COVID-19

FIDEO AIL-AGOR

RE-OPENING VIDEO

13/7/2020

IMG-20200616-WA0004.jpeg

    DIWEDDARIAD AIL AGOR YSGOL 

UPDATE ON SCHOOL 

RE-OPENING

     NEGES Y PENNAETH        THE HEADMASTER'S MESSAGE

30/6/2020

IMG-20200616-WA0004.jpeg

    LLYTHYRAU AIL AGOR  REOPENING LETTERS

Llythyr ailagor rhieni 

Parents reopening letter

Llythyr o'r Gwasanaeth Dysgu

Letter from the Learning Service

Canllawiau ar COVID-19 ar gyfer lleoliadau addysgol

Guidance to educational settings about COVID-19

(01407) 830287

Pentrefelin
Amlwch
Ynys Môn
LL68 9TH

©2017 BY YSGOL SYR THOMAS JONES. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM