top of page

Gwybodaeth yn ystod cyfyngiadau    Information during Lockdown

COVID-19

FIDEO AIL-AGOR

RE-OPENING VIDEO

13/7/2020

IMG-20200616-WA0004.jpeg

    DIWEDDARIAD AIL AGOR YSGOL 

UPDATE ON SCHOOL 

RE-OPENING

Document symbol.png

Llythyr i rieni 

Parents letter

30/6/2020

     NEGES Y PENNAETH        THE HEADMASTER'S MESSAGE

30/6/2020

IMG-20200616-WA0004.jpeg

    LLYTHYRAU AIL AGOR  REOPENING LETTERS

Document symbol.png

Llythyr ailagor rhieni 

Parents reopening letter

Document symbol.png

Llythyr o'r Gwasanaeth Dysgu

Letter from the Learning Service

nhs logo.png

Canllawiau ar COVID-19 ar gyfer lleoliadau addysgol

Guidance to educational settings about COVID-19

google classroom logo.jpg
facebook-logo-.jpg
twitter-logo-.jpg
showmyhomework logo.png
bottom of page