top of page

Tim Rasio  F24 YSTJ 

Mae IET F24 yn rhoi cyfle i blant oed ysgol uwchradd dylunio, adeiladu a rasio car trydan, ar rai o gylchedau modur gorau y DU.​

Green power logo large.jpg

Os oes gennych ddiddordeb mewn helpu neu noddi'r tîm, cysylltwch â Mr Sion Williams yn yr ysgol. 

Oriel 2021

Hair shack logo.jpg

THE STAG

Cemaes Bay

PEDRO

THE HARBOUR HOTEL

YR HARBWR

Cemaes Bay

Pritchard Construction logo.png
Anglesey scaffolding.jpg

Noddwyr 2021

CADARN-Logo.jpg
Ford logo.jpg

QUEENS CABS

01407 832244

Oriel 2019

bottom of page