Tim Rasio  F24 YSTJ Racing team

Mae IET F24 yn rhoi cyfle i blant oed ysgol uwchradd dylunio, adeiladu a rasio car trydan, ar rai o gylchedau modur gorau y DU.​

IET F24 gives secondary school age children the opportunity to design, build and race an electric car on some of the UK’s top motor circuits.

Os oes gennych ddiddordeb mewn helpu neu noddi'r tîm, cysylltwch â Mr Sion Williams yn yr ysgol. 

If you are interested in helping or sponsoring the team, please contact Mr Sion Williams at the school.

Oriel 2019 Gallery

(01407) 830287

(01407) 830967

Pentrefelin
Amlwch
Ynys Môn
LL68 9TH

©2017 BY YSGOL SYR THOMAS JONES. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM