Tim Rasio  F24 YSTJ 

Mae IET F24 yn rhoi cyfle i blant oed ysgol uwchradd dylunio, adeiladu a rasio car trydan, ar rai o gylchedau modur gorau y DU.​

Os oes gennych ddiddordeb mewn helpu neu noddi'r tîm, cysylltwch â Mr Sion Williams yn yr ysgol. 

Oriel 2020

THE STAG

Cemaes Bay

PEDRO

THE HARBOUR HOTEL

YR HARBWR

Cemaes Bay

Noddwyr 2020

QUEENS CABS

01407 832244

Oriel 2019

(01407) 830287

Pentrefelin
Amlwch
Ynys Môn
LL68 9TH

©2017 BY YSGOL SYR THOMAS JONES. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM