top of page

     UWCH SWYDDOGION 6ed

    SENIOR 6th FORM PREFECTS

20230922_141337.jpg

Nia Barclay

Trefnydd digwyddiadau  Events organiser

Cyngor ysgol

School council

20230922_140946.jpg

Dafydd Griffiths

Datblygu'r Gymraeg

Developing the Welsh language

Cyngor ysgol

School council

20230922_140906.jpg

Rhys Culley

Iechyd a lles 

Health and well-being

Cyngor ysgol

School council

20230922_141008.jpg

Oliver Roberts

Cymuned yr ysgol

School community

Cyngor ysgol

School council

bottom of page