top of page

     UWCH SWYDDOGION 6ed

    SENIOR 6th FORM PREFECTS

IMG_0028.JPG

Enfys Pritchard

Celfyddydau perfformio

Performing arts

Cyngor ysgol

School council

IMG_0031.JPG

William Gregory-Thornham

Adran sain a goleuo

Sound and light department

Cyngor ysgol

School council

Tim rasio F24 YSTJ

YSTJ F24 racing team

IMG_0027.JPG

Shannon Croud

Trefnydd digwyddiadau  Events organiser

Cyngor ysgol

School council

bottom of page