UWCH SWYDDOGION 6ed

    SENIOR 6th FORM PREFECTS

SAM GOAD / IWAN KELLETT

Cyngor ysgol

School council

MARED GRIFFITHS / MEGAN CRIMES / ERIN JONES              ERIN TUDOR / LISA OWEN 

Clybiau a mentora

Clubs and mentoring

EVE JORDAN / NIAMH MORAN / EMILY PARRY

Digwyddiadau

Events

MELISSA CAIN

Eco ysgolion

Eco schools

chat_edited.jpg