UWCH SWYDDOGION 6ed

    SENIOR 6th FORM PREFECTS

Cyngor ysgol

School council

SAM GOAD / IWAN KELLETT

Clybiau a mentora

Clubs and mentoring

MARED GRIFFITHS / MEGAN CRIMES / ERIN JONES              ERIN TUDOR / LISA OWEN 

Digwyddiadau

Events

EVE JORDAN / NIAMH MORAN / EMILY PARRY

Eco ysgolion

Eco schools

MELISSA CAIN

(01407) 830287

(01407) 830967

Pentrefelin
Amlwch
Ynys Môn
LL68 9TH

©2017 BY YSGOL SYR THOMAS JONES. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM