top of page

Taith

YSGOL SYR THOMAS JONES

Cerddoriaeth gan www.bensound.com
Ymatebion Rhieni

"Braf oedd iddi derbyn llythyr personol diwedd y tymor gan ei thiwtor a galwad ffon gan ei Phennaeth Blwyddyn.

"Cafom sesiynau gwych o weithgareddau ymarferol, adeiladu pont pasta, garddio, plannu a thyfu llysiau." 

"Mi oedd negeseuon Mrs Carys Hughes yn codi calon fy merch a minnau ac yn annwyl iawn." 

"Rwyf yn fam i ddau o ddisgyblion yn yr ysgol, un yn blwyddyn 7 a llall yn blwyddyn 12. Mae'r ddau wedi setlo ac yn teimlo'n saff iawn yn yr ysgol.

Mae'r athrawon yn gweithio'n ofnadwy o galed i sicrhau fod iechyd a diogelwch y plant yn dod gyntaf.

Mae'r cyfathrebu rhwng athrawon a plant ynglyn â'i gwaith ysgol yn ardderchog."

facebook-logo-.jpg
bottom of page