top of page

DATGANIAD GAD

Gwariant y Grant Amddifadedd Disgyblion (GAD) 2019-20

 

Cyfanswm y grant eleni yw £77,050

 

Dyma fanylion bras gwariant y grant eleni:

  • Cyflogi athrawes iaith 4 diwrnod yr wythnos er mwyn sicrhau ymyrraeth llythrennedd Cymraeg a Saesneg i ddisgyblion;

  • Cyflogi Anogwr Dysgu llawn amser er mwyn sicrhau mynediad at anogaeth ddysgu safonol i ddisgyblion sydd yn wynebu anhawsterau yn yr ysgol a thu allan sydd yn cael effaith ar eu cynnydd;

  • Cyflogi Cynhelydd llawn amser er mwyn sicrhau cefnogaeth emosiynol a bugeiliol i ddisgyblion;

  • Cyfraniad at gyflogaeth Arweinydd Cynhwysiad sydd yn cydgordio gwaith cefnogi disgyblion PYD.

 

bottom of page