DATGANIAD GAD / PDG STATEMENT

Gwariant y Grant Amddifadedd Disgyblion (GAD) 2019-20

 

Cyfanswm y grant eleni yw £77,050

 

Dyma fanylion bras gwariant y grant eleni:

  • Cyflogi athrawes iaith 4 diwrnod yr wythnos er mwyn sicrhau ymyrraeth llythrennedd Cymraeg a Saesneg i ddisgyblion;

  • Cyflogi Anogwr Dysgu llawn amser er mwyn sicrhau mynediad at anogaeth ddysgu safonol i ddisgyblion sydd yn wynebu anhawsterau yn yr ysgol a thu allan sydd yn cael effaith ar eu cynnydd;

  • Cyflogi Cynhelydd llawn amser er mwyn sicrhau cefnogaeth emosiynol a bugeiliol i ddisgyblion;

  • Cyfraniad at gyflogaeth Arweinydd Cynhwysiad sydd yn cydgordio gwaith cefnogi disgyblion PYD.

 

Pupil Deprivation Grant (PDG) Expenditure 2019-20

 

The total grant for this year is £77,050

 

Here are the details of the expenditure planned for this year:

  • Salary of a languages teacher 4 days a week to ensure Welsh and English literacy intervention;

  • Salary of a full time Learning Coach to ensure full access for students who face difficulties in school and beyond which impacts on their progress;

  • Salary of an Inclusion Support Officer to ensure full emotional and pastoral support to students;

  • Part salary of the Inclusion Leader who coordinates the support for FSM students.

(01407) 830287

(01407) 830967

Pentrefelin
Amlwch
Ynys Môn
LL68 9TH

©2017 BY YSGOL SYR THOMAS JONES. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM