top of page

CYNHWYSIAD, IECHYD A LLES

Startup Development Team

Gwybodaeth am y pwnc

Pam mae Celf yn bwysig
- Mae’r cwrs yn ymarferol yn bennaf, gyda llu o gyfleoedd i gael profiadau ysgogol a chreadigol mewn gweithgareddau sy’n ymwneud a Chelf a Dylunio.
- Mynegi barn feirniadol am gelf.
- Datblygu syniadau ar gyfer gwaith, gan ymchwilio I ffynonellau gwybodeth gweledol a ffynon-ellau eraillellau eraill
- Datblygu dychymyg a meddwl beirniadol a myfyriol.
- Profiad o weithio ag arediad eang o gyfryngau.
- Gallu i arloesi, ac i addasu ac i weithio’n annibynnol.

bottom of page