top of page

ESTYN

logo-Estyn.jpg

AROLYGIAD ESTYN

2018

logo-Estyn_edited.jpg
Document symbol.png

Adroddiad Cymraeg

Document symbol.png

English Report

“Mae rhoi y plentyn yn gyntaf yn greiddiol i weledigaeth, gwaith ac ethos yr ysgol.”                                                                                                                            

“Nodwedd arbennig o ddisgyblion Ysgol Syr Thomas Jones yw eu hagweddau cadarnhaol tuag at fywyd ysgol a’u haddysg. Maent yn ddisgyblion diymhongar iawn, yn barchus a chwrtais ac yn ymroi at waith a bywyd yr ysgol yn dawel a gwylaidd.”

“Mae disgyblion yn ymddwyn yn ardderchog ac yn dangos parch at ei gilydd ac eraill.”

“Mae Ysgol Syr Thomas Jones yn gymuned agos sydd yn cynnig cymorth ac arweiniad gofalgar i ddisgyblion wedi ei selio ar oddefgarwch a pharch.”

Estyn 2018

bottom of page