Swyddi

Math Class

Athro / Athrawes - Mathemateg
 

Cyflog: £27,491 - £42,333 yr flwyddyn

Oriau: Llawn amser

Cytundeb: Parhaol

Dyddiad cau: 30/9/2022

Gofalwr Ysgol Lefel 1

Cyflog: £17,866 y flwyddyn

Oriau: 35 awr yr wythnos (52 wythnos yr flwyddyn)

Cytundeb: Parhaol

Dyddiad cau: 30/9/2022