ABACH, GYRFAOEDD A PROFIAD GWAITH / PSE, CAREERS AND WORK EXPERIENCE 

Mae ABaCh, gyrfaoedd a profiad gwaith yn paratoi'r dysgwyr i fod yn fwy effeithiol yn bersonol ac yn gymdeithasol drwy ddarparu profiadau dysgu lle gallant ddatblygu a defnyddio sgiliau, archwilio agweddau a gwerthoedd personol, a chaffael gwybodaeth a dealltwriaeth briodol.


Y nod gennym yw i ddatblygu hunan-dyb y dysgwyr a'u hymdeimlad o gyfrifoldeb personol, hybu hunan-barch, meithrin agweddau ac ymddygiad gadarnhaol yn ogystal a pharatoi'r dysgwyr ar gyfer y sialensiau, y dewisiadau a'r cyfrifoldebau sy'n gysylltiedig a (hwn angen bod hefo to bach ond methu ar fama) gwaith a bywyd oedolyn.

PSE, Careers and Work experience prepares learners to be personally and socially effective by providing learning experiences in which they can develop and apply skills, explore personal attitudes and values, and acquire appropriate knowledge and understanding.

 

We aim to develop learners' self-esteem, sense of personal responsibility, promote self-respect, foster positive attitudes and behaviour as well as prepare learners for the challenges, choices and responsibilities of work and adult life.

(01407) 830287

(01407) 830967

Pentrefelin
Amlwch
Ynys Môn
LL68 9TH

©2017 BY YSGOL SYR THOMAS JONES. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM