top of page

YSGOL SYR THOMAS JONES

  EIN HYSGOL

Croeso i wefan Ysgol Syr Thomas Jones! Ein gobaith yw y byddwch yn gweld y wefan a'r wybodaeth yn ddefnyddiol i chi fel rhieni/gofalwyr a ffrindiau i'r ysgol. Mae ein gweledigaeth yn glir sef "Plentyn yn gyntaf bob amser" ac rydym wedi cytuno ar werthoedd cadarn iawn fel staff a chymuned ysgol i wireddu hyn. Drwy weithio fel Tim gyda pharch at eraill ac at ein gilydd, bod yn uchelgeisiol a dangos gostyngeiddrwydd, rydym yn llwyddo i feithrin pobl ifanc fydd yn ddinasyddion aeddfed a chyfrifol. Mae ein cenhadaeth i sicrhau hyn i bob plentyn yn ymestyn tu hwnt i ffiniau'r ysgol ac rydym yn derbyn hyn fel braint a chyfrifoldeb.

1499a.jpg
20230511_102538.jpg

Disgyblion

Doing Homework

Rhieni

20211018_103705.jpg
Business Meeting

Llywodraethwyr

Staff

person taking photo

Oriel

Stack of Newspapers

Newyddion

20230913_151054.jpg

Tim rasio YSTJ

In the Classroom

Swyddi

Image by Waldemar Brandt

Dyddiadau pwysig

20230922_141244.jpg

Uwch swyddogion 6ed

eSTYN LOGO.png
Man Hands On Keyboard

Adnoddau TGCh staff

ESTYN

Image by Randy Fath

Clybiau

Wesh government logo square.jfif

Cwricwlwm i Gymru

Holding Hands

Lles

2503a.jpg

Taith ysgol

“ THE DIRECTION IN WHICH EDUCATION STARTS A MAN WILL DETERMINE HIS FUTURE IN LIFE.”

20230510_093458.jpg

YMWELD A NI

Mae pob amser croeso i ymwelwyr yn ein hysgol ni. Os oes unrhyw beth yr hoffech ei wybod am ein rhaglenni a cwricwlwm, cysylltwch a ni.

Your details were sent successfully!

bottom of page