Ysgol Iach

imageYng ngardd yr ysgol, gwelwyd eleni sawl disgybl yn plannu planhigion ar gyfer coginio yn yr ystafell arlwyo. Mae yno dŷ gwydr swmpus a system `cylchdroi cropiau` fabwysiadwyd eleni gan y Clwb Garddio newydd dan arweiniad Mr Mo Eynon.

Defnyddiwyd rhywfaint o nawdd gwerthfawr gan gwmni EDEN i archebu hadau ac offer ar gyfer gwella ansawdd y cynnyrch. Gwnaed safle arbennig i berlysiau, ynghyd a phlannu sawl coeden afalau. Mae`r ardd yn lle poblogaidd ymysg disgyblion i gael cinio tawel ar y meinciau pwrpasol.

Gweithia cwmni EDEN yn galed iawn i hyrwyddo bwyta`n iach. Gwelir sawl dewis o fwyd iachus yn y ffreutyr sy`n fwrlwm o blant yn mwynhau bwyd o`r `Deli` yn ogystal a phrydau poeth.

Yn flynyddol yn ystod mis Rhagfyr gwelir yr ysgol gyfan yn rhedeg ( neu gerdded ) cwrs milltir o hyd . Y bwriad yw codi arian at achos da. Dyma syniad poblogaidd iawn gan yr Adran Ymarfer Corff sydd beunydd yn hyrwyddo byw bywyd iachus. Mae`r ymarfer yma`n llesol ar gyfer hen ac ifanc! Gweler lyniau`n yr Oriel.