Urdd/ Clybiau

imageAr gyfer 2015/16…Bwriedir cynnig
- Clwb Robotics
- Clwb garddio
- Clwb 5 x 60
- Clwb Celf
- Clwb darllen
- Clwb arlwyo
- Clwb radio YSTJ

Ychwanegir rhagor yn ystod y flwyddyn.

 

Canlyniadau Eisteddfod yr Urdd 2015 – yn enw Aelwyd Talaw
2il – parti deulais Blwyddyn 7, 8 a 9
2il – triawd / pedwarawd Cerdd Dant – Blwyddyn 10 i 13
1af am ysgrifennu rhyddiaith -. Siwan Mair Jones BL 8