Newyddion

 

20.11.2015
Llongyfarchiadau i`r Canlynol sydd wedi derbyn tystysgrifau Llys Genadon 5 x 60


Gwobr Arian - Emma Roberts ; Ebah Roberts ; Emily Camwell ; Krystle Bancroft ; Ross Mark ; Euros Hughes ; Sam Price ; Josh Syndercombe ; Steffan Buckley.

Gwobr Aur - Anna Roberts ; Catrin Thomas ; Sorcha Roberts ; Cari Hughes.

Gwobr Platinwm - Ceri Griffiths.


image09.11.2015
Cofeb
Cofeb greuwyd yng ngardd yr ysgol gan ddisgyblion a staff er cof am y rhai gollodd eu bywydau mewn rhyfel.

05.10.2015
Pennaeth Blwyddyn Saith Yn Gwobrwyo Presenoldeb Da

Er mwyn gwobrwyo disgyblion am bresenoldeb da yn yr ysgol, mae 3 gweithgaredd wedi`i trefnu fel gwobr.

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


image30.09.2015
ATHRAWES ORAU`R FLWYDDYN

Mae`r ysgol yn falch iawn fod Mrs Heledd Lewis Jones , Pennaeth Blwyddyn 8 a 9 wedi cyrraedd y cam olaf yng nghystadleuaeth y Daily Post i ddarganfod sêr ein hysgolion. Bu nifer o ddisgyblion yn ei chefnogi mewn seremoni ffurfiol ym Mhrifysgol Bangor. Yn sicir mae`r ysgol yn ymfalchio`n y ffaith fod gwaith da Mrs Jones fel athrawes ac fel arweinydd yn cael ei werthfawrogi a`i gydnabod gan y rhieni. Llongyfarchiadau !!


image29.09.2015
Noson Agored

Dewch draw i gael blas ar fywyd yn Ysgol Syr Thomas Jones. Rhwng 4pm a 6.30pm, dydd Mawrth 13 Hydref.

Poster - cliciwch yma


image18.06.2015
Seremoni gadael Bl 11 2015

Diwrnod a hanner yn Seremoni Ymadael Blwyddyn 11 yng nghwmni Jenna Downing

I weld y lluniau - cliciwch yma


image22.05.2015
Diwrnod olaf Blwyddyn 11

Diwrnod olaf Blwyddyn 11 yn Ysgol Syr Thomas Jones heddiw! Pob Lwc!!