Eisteddfod

imageDrwy gystadlu`n lleol a Chenedlaethol ,mae carfan eang o`n disgyblion yn gallu gweld sut mae`ei doniau`n cymharu gyda disgyblion o rannau eraill o Gymru. Gall y trafeilio yma ac ac war hyd y wlad ysbrydoli rhai ar gyfer lleoliadau Coleg. Mae`n gyfle I sawl un gael mynediad at brofiadau nad ydynt yn debygol o`I blasu onibai am gystadleuthau o`r fath.

Tros y blynyddoedd bu I nifer o lwyddianau ddod i`r Ysgol mewn sawl maes. Mae`r Llywodarethwyr yn cydnabod pwysigrwydd paratoi disgyblion ar gyfer cystadlu ; mae`nt hefyd yn gefnogol o unrhyw weithgaredd arall sydd yn amlygu doniau pobol ifanc ond ddim yn gysylltiedig ag Eisteddfod.

Edrychwn ymlaen I ddyfosiad yr Eisteddfod Genedlaethoil I Fon yn y dyfodol agos. Bydd yr athrawon yn ymunno`n y trefniadau ac yn arwain amrywiol weithgareddau I sicrhau y bydd disgyblion YSTJ yn gwneud yn fawr o`r profiad.