Codi Arian

imageMae`n arferiad i staff a disgyblion yr ysgol gefnogi ymgyrch sawl elusen drwy godi arian tuag at achosion da. Trefnir sawl ymgyrch yn ystod y flwyddyn yn unol a sefydliadau ac asiantaethau eraill. Byddwn yn cynnal gweithgareddau`n ystod y flwyddyn fel y Râs Santai i godi ymwybyddiaeth o`r angen i helpu eraill llai ffodus.

Mae dyddiau cynhyrchu a gwerthu cacen neu ddwy yn ffefryn, yn ogystal â`r diwrnod o ddawnsio gyda grwpiau byw yn perfformio o`r llwyfan.

Hyd yma eleni casglwyd £600 drwy gynnal bore coffi – arian gaiff ei gyflwyno i ymgyrch Macmillan.
Mae gweithgareddau eraill ar y gweill fydd yn ein galluogi`n fuan iawn i gynnig cefnogaeth ariannol i Ffoaduriaid Syria ac i Operation Christmas Child.