Chwaraeon

imageErs degawdau bellach mae disgyblion YSTJ wedi llwyddo'n y byd Chwaraeon. Drwy gynrychioli'i gwlad llwyddodd llawer un i ysbrydoli eraill. Mae`r traddodiad o beldroedwyr dawnus yn parhau ynghyd ag athletwyr, marchogion a chwareuwyr rygbi talentog.

5 x 60 yw'r Clwb sy`n paratoi cyfleoedd i ymarfer corff yn ystod amser cinio. Mae`r arlwy o weithgareddau'n faith, yn sialens i rai a chyfle i ymlacio i eraill. Mae`n glwb poblogaidd drwy gydol y flwyddyn.

Mae'r Adran Ymarfer Corff dan arweiniad Miss Iola Jones yn filch o gymeryd rhan mewn sawl cystadleuaeth yn ystod y flwyddyn. Er i Rygbi a Phel droed fod yn boblogaidd tu hwnt, Athletau sy`n dwyn sylw ar hyn o bryd.

Eleni bu i dim Genethod Bl 10 ddod yn drydydd yn Athletau Ysgolion Cymru.

Gwelwyd unigolion yn gwneud yn arbennig o dda yng Ngemau'r Ynysoedd, ac mae sawl athletwr ifanc nad oedd yno'n amlygu'i hunan ar gyfer y dyfodol.

Mae 'chwaraeon' mor gryf ac erioed yn YSTJ.