Grwpiau Blwyddyn

image Pennaeth Blwyddyn Saith Yn Gwobrwyo Presenoldeb Da

Er mwyn gwobrwyo disgyblion am bresenoldeb da yn yr ysgol, mae 3 gweithgaredd wedi`i trefnu fel gwobr.

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Wythnos Sgiliau - Campio

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

imageBlwyddyn 8 - Llanddwyn

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

Llawlyfr Blwyddyn 9 2015-16 - cliciwch yma

Gwybodaeth yma yn fuan...

Prosbectws Cyrsiau Partneriaeth Ol-16 (Ynys Môn) - cliciwch yma

seren

Rhwydwaith o ganolfannau rhanbarthol yw Seren a gynlluniwyd i gynorthwyo myfyrwyr chweched dosbarth disgleiriaf Cymru i gyflawni eu potensial academaidd a chael lle mewn prifysgolion blaenllaw. #serennetwork

facebooktwitterinstagram


imageBlwyddyn 12 - Gwaith BAC - Gwirfoddoli

I weld mwy o luniau - cliciwch yma


Llawlyfr 6ed 2015-16 - cliciwch yma

Gwybodaeth yma yn fuan...